Home

Plan managerial comisia ssm scoala

Comisia pentru curriculum Comisia pentru perfectionare si formare continua Comisia SSM Legislatie specifica Documente specifice Comisia ISU Comisia pentru controlul managerial intern Comisia pentru prevenirea violentei, a coruptiei si discriminari Şcoala Gimnazială Toma Cocişiu Blaj Comisia metodică învăţători : clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a An şcolar 2017 - 2018 Responsabil, Prof. înv. primar Cipariu Gabriela Florina. PLAN MANAGERIAL . COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR PREGĂTITOARE, I şi a IV-a anul şcolar 2017-2018 . 1. Managementul curriculumului

Norme si materiale de protectia muncii si PSI in invatamantul preuniversita

Plan managerial activitati educative. PDI Scoala Gimnaziala Boldu. Organigrama. Raport Activitate Manageriala. Oferta educationala. Raport Comisie PSI SSM. Raport Comisie prevenire violenta. Raport de Analiza. Raport analiza Consilier educativ Instructiuni proprii specifice - ateliere scoala DOCUMENTE SSM No Responses Plan de masuri SSM anual DOCUMENTE SSM No Responses Posted by eProfu at 2:42 PM. Decizie perioade efectuare instructaj SSM DOCUMENTE SSM No Responses. subcomsia pentru redactarea si modificarea roi, pdi, plan managerial, rofui, codul etic al salariatilor/ elevilor/ control managerial intern. scim; curriculum. asigurarea serviciului pe scoala si completarea condicii de prezenta; evidenta manualelor si activitatea in biblioteca; intocmire a orarului; olimpiade, examene si concursuri scolare si. Planul managerial al activităţilor de PSI. 2 noiembrie 2008, 14:29. Este planul managerial al activităţilor de PSI pentru anul şcolar 2008-2009. Sper să vă folosească. Documente | Management Şcolar

Comisia SSM-resp.prof.Ana Avasiloaei; Comisia pentru perfectionare si formare continua - resp.prof. C.Leahu Plan managerial al activității educative în anul şcolar 2018-2019; Plan managerial an şcolar 2017-2018; Resurse materiale; Scoala Gimnaziala Osoi , Comarna Plan operational CEAC + Planificarea activitatilor; Plan managerial; Plan managerial comisia educatorilor si invatatorilor; Plan managerial activitati educative; PDI Scoala Gimnaziala Boldu; Organigrama; Oferta educationala; Raport Activitate Manageriala; Raport Comisie PSI SSM; Raport Comisie prevenire violenta; Raport de Analiza; Raport.

Comisia SSM — Portal Colegiul N

Scoala Gimnaziala Magurele. Com. Magurele, Jud. Prahova ← Comisia Promovarea imaginii scolii 2018-2019. Parteneriate 2018-2019 → COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ / SITUAȚII DE URGENȚĂ 2018-2019. Posted on 16/10/2018 by nfanurie. membrii comisiei. plan managerial su ssm 2018-2019 Plan managerial 2015-2016semestrul 1: Plan managerial pentru anul scolar -2014-2015 : Comisia rechizite: Sep-oct..2015: Proces verbal de distribuire: Cadrul didactic cu atributii SSM. Calendarul SSM: Fise de instruire individula SSM, Controlul medical Comisia activitati extrascolare Comisia de promovare Comisia educatoare Comisia SSM Comisia umanista - activitatea - Activitati sem II umanista - Plan managerial 2018-2019 educatori - Plan Managerial 2018-2019 - plan managerial imaginea scolii 2018-2019 - Plan P.S.I 20182019 Scoala Discovery; Facebook. Date de contact. Dosar PSI - scoli | Didactic.ro. Şcoala online. 15057 resurse. Şcoala de acasă Curs Evaluarea formativă Teste online Proiecte online Rebusuri online Lecţii online. Manuale. Intuitext. Învăţământ. preşcolar. Învăţământ Comisii. Lista auxiliare didactice folosite in scoala (aprobate in adunarile generale ale parintilor, avizate de consiliul profesoral si aprobate de consiliul de administratie) conform OM 3027/2018- Anexa 2 si OM 3022/2018. Atentie!!!! - Notificarea 41945 minister cu privire la disciplinele optionale

SSM si PSI - eprof

 1. Cadrul didactic cu atributii SSM. Calendarul SSM: Fise de instruire individula SSM, Controlul medical, Semnalizarea de evacuare. Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM, Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor, Fisa postului. Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane: Directorul, Comisia de.
 2. istrație din data de 22.10.201
 3. Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL PENTRU AN ȘCOLAR 2018-2019 Comisia SSM Comisia PSI Director Plan managerial PV predare-primire săli de clasă Fişa postului semnată Grafice semnate PV Registru PV . GMC 5 OCTOMBRIE Săptămâna
 4. Cadrul didactic cu atributii SSM. Calendarul SSM: Fise de instruire individula SSM, Controlul medical, Semnalizarea de evacuare. Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM, Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor, Fisa postului : Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane: Directorul, Comisia de.
 5. PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016 - 2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea sa, directorul este ajutat de directorul adjunct aflat în subordinea sa directă. Comisia de SSM şi PSI securitate a muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor Propunerea și numirea consilierului.

Raport Comisie PSI SSM - Scoala Gimnaziala Bold

SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI PLAN MANAGERIAL an şcolar 2017 - 2018 Director, Lazurca Vasile Plan managerial pentru anul şcolar 2017-2018 Şcoala Gimnazială Calafindesti Planul managerial, pentru anulşcolar 2016-2017,are în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de dezvoltare al şcolii ş Intrebare: Psihologul organizational al societatii face parte din Comisia de Sanatate si Securitate in Munca? Daca da, care sunt atributiile acestuia? Raspuns: Conform prevederilor articolului 58 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice.. Planului managerial, pentru anul şcolar 2016-2017, are în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de dezvoltare al şcolii şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privin Comisii cu caracter permanent (An scolar 2020-2021) 1. Comisia pentru curriculum. 1. Prof. înv. primar Duțu Vasilica. 2. Prof. Mustățea Anca-Monica & Prof. Parapiru Elena-Monica - Responsabili arie curriculară Limbă si comunicare. 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 SECTOR 5, BUCURESTI Email: director_scoala_150@yahoo.com Avizat, Inspector scolar pentru management institutional PLAN MANAGERIAL PENTRU SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017-2018 ECHIPA MANAGERIALA DIRECTOR, PROF

Plan operational 2017-2018. DOMENIUL FUNCTIONAL: 1. DEZVOLTAREA CURRICULARA. O.1- Aplicarea curriculum-ului national si cresterea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare. O.2- Elaborarea si personalizarea ofertei educationale in functie de nevoile specifice LTGC © Scoala Speciala Tichilesti | Servicii profesionale de Creare Site si hosting oferite de CostiDesig

DOCUMENTE SSM Catedra Tehnica virtual

Plan Managerial 2019-2020 PLAN MANAGERIAL 2019-2020 Ministerul Educatiei Naţionale Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi Grădiniţa cu Program Prelungit Ţara Copilăriei Strada Dunărea nr. 1 Călăraşi Tel./Fax: 0242 331 768 E-mail: gradinitataracopilariei@yahoo.co 3 06408 705 plan managerial comisia metodica. colectii de teste utilizate ca probe de evaluare la nivel de scoala, subiecte date la olimpiadele si concursurile scolare, materiale informative isj, ccd, etc.) tabel cu membrii comisiei metodice 2007/2008 1. elena filip - lb. română - lb. latină 2..

SUBCOMISIA PROTECTIA MUNCII - sitevechi

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii supraveghere video, plan de pază , plan comun de actiune, ,protectia muncii, norme SSM si ISU , plan măsuri de siguranță, proceduri acces școală etc) - Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere elev PLAN MANAGERIAL 2018-2019 Strunga - octombrie, 2018 . 2 CUPRINS LISTA ABREVIERILOR CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii SSM Securitatea şi Sănătatea în Muncă PSI Prevenirea şi Stingerea Incendiilor ROI Regulament de ordine interna .

-Efectuarea instructajelor SSM şi PSI şi realizarea planului de activitate al acestor comisii - Actualizarea fişelor de protecţia muncii -director, CP -dir.adj, resp.comisii, laborant -comisia PSI-ISU -resp.comisie 01.10. 2016 15.10. 2016 15.10. 2016 periodic Decizie Documente, plan de activitate, procese verbale -Procese verbal PLAN MANAGERIAL-semestrul al II-lea An şcolar 2015-2016 Comisia pentru monitorizarea frecventei lunar semestrial Raportul comisiei Cataloage şcolare atribuţii SSM Calendarul SSM Fise de instruire individuală SSM, Controlul medical, Semnalizarea de evacuar LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă Leg. 31 REPARTIZAREA SARCINILOR PE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ANUL ŞCOLAR 2020-2021 1. Ciuta Rodovica - director - răspunde de intreaga activitat

comisia de monitorizare, coordonare Şi Îndrumare metodologicĂ a dezvoltĂrii sistemului de control intern/managerial _____ preşedinte: prof. balica corina secretar: paraschiv dorina membru:contabil şef. Șelaru lucian membru: prof.coordonator. drumen daniel membru: prof. coordonator firoiu dumitru _____ regulament de organizare Şi funcŢionare al comisiei de monitorizare, coordonare Şi. Comisia pt.curriculum Corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional, local, cu cele specifice şcolii Întocmirea planurilor manageriale pe compartimente, pe comisii permanente sau temporare Oct. 2020 Planul managerial al școlii Programe urriculum național Responsabili comisii Director Director adj Adecvarea la nevoile real

Planul managerial al activităţilor de PSI Didactic

 1. de lucru (comisia de S.S.M şi PSI, comisia de burse şi rechizite, curriculum, comisia de evaluare, lapte şi corn, etc.) Programele manageriale şi graficele de activităţi ale comisiilor de lucru Octombrie 2018 Responsabili Program Personalul comisii de lucru managerial didactic şi 7 elevi
 2. comisia dirig. și comisia învățătorilor ROFUI. Plan măsuri Procese verbale Acţiuni educative organizate în parteneriat cu Poliţia şi Jandarmeria Bugetare tanți ISU conform planificării Responsabil comisie SSM PSI Impactul realizat Procese verbale Pregătirea elevilor pentru concursuri Bugetare plan managerial 2015 PLAN.
 3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ ANUL ȘCOLAR 2019-2020 Responsabil comisie, Prof. Gancean Eniko PLAN MANAGERIAL . 1.INTRODUCERE 1.1.Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactic
 4. -Efectuarea instructajelor SSM şi PSI şi realizarea planului de activitate al acestor comisii - Actualizarea fişelor de protecţia muncii -director, CP -dir.adj, resp.comisii, laborant -comisia PSI-ISU -resp.comisie 01.10. 2015 15.10. 2015 15.10. 2015 periodic Decizie Documente, plan de activitate, procese verbale -Procese verbal
 5. istraţie 30.09.2013 Director Consiliul de ad
 6. istrator Plan managerial PV predare-primire săli de clasă Fişa postului semnată Grafice semnate PV Registru PV OCTOMBRIE Săptămânal Luni 14-15 Vineri 14-15 - Verificarea modului de realizare a curăţeniei: control mixt conform graficului întocmit de ad

Consiliul de administrație, comisii, responsabilități

Raport Activitate Manageriala - Scoala Gimnaziala Bold

Comisia SSM . Comisia PSI Director Plan managerial . PV predare-primire săli de clasă . Fişa postului semnată . Grafice semnate . PV . Registru PV OCTOMBRIE . Săptămânal. luni - vineri . 7.30-8 și. 14-14.30 - Verificarea modului de realizare a curăţeniei: ( control conform graficului întocmit de director PLAN DE ACTIVITĂTI 2015-2016. plan_managerial_invatatori_ed_2015-2016. responsabilitati CMI. MACHETA_ INVATAMANT PRIMAR_2 014-2015. PLAN ACTIVITATI COMISIA METODICA INVATATORI 2014-2015. RESPONSABILITATI MEMBRI CMI. GRAFICUL ASISTENTELOR. Documente necesare in dosarul unei comisii la nivel de scoala

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI - scoala-magurele

Plan managerial 2015-2016 (2) - Scoala George Valsan

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Aprobarea acordului cadru scoala - familie 2020-2021 si a Plan managerial avizat ROI avizat Planul de munca al CE Decont naveta Stabilirea criteriilor de acordarea burselor sociale 2020-2021. PSI.SSM, Comisia de combaterea violentei, promovarea interculturalitatii Comisia de curriculum 2019-2020: Comisia pentru controlul managerial 2019-2020: Comisia CEAC 2019-2020: Comisia proiecte si programe 2019-2020: Comisia pt perfectionare si formare 2019-2020: Comisia SSM , ISU 2019-2020: Comisia prevenirea si eliminarea violentei 2019-2020: Comisia revizuire RI si ROF 2019-2020: Comisia pentru dezvoltarea. Comisia SSM/PSI Director Director adjunct Plan managerial PV predare-primire săli de clasă Fişa postului semnată Grafice semnate PV Registru PV Octombrie Săptămânal Luni 14-15 - Verificarea modului de realizare a curăţeniei: control mixt conform graficului întocmit de contabil

1. Am implementa planul managerial prin alocarea resurselor umane, material, financiare planificate, am respectat termenele stabilite prin planul managerial, unde a fost necesar am stabilit plan de masuri remediale. Am urmărit procedurile existente. 2. In urma propunerilor CP si a aprobarii CA, am emis decizii de constituire Decizie responsabil programe și proiecte educative școlare și extarașcolare. 18. Decizie responsabil prelucarea datelor cu caracter personal. 19. Decizie Școala altfel. 20. Decizie întocmire orar și serviciu pe școală. 21. Decizie comisia pentru asigurarea siguranței transportului școlar și grafic Liceul Tehnologic nr. 1 Sighisoara, ofera elevilor posibilitati multiple de a invata: invatamant profesional (3 ani), invatamant liceal (4 ani), invatamant postliceal sau de maistri (2 ani) si invatamant la frecventa redusa (5 ani). Daca ceea ce va oferim vi se pare atractiv atunci puteti da click aici pentru a ajunge la sectiunea CONTACT, unde.

E-mail: scoala_traian2006@yahoo.com ,www.scoalatraianbraila.ro Nr crt :1302/17.09.2019 Aprobat in CA din data de 27.09.2019 Plan operational de activitate Pentru anul scolar 2019 - 2020 Director, Prof. Gingarasu Leonar PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI Semestrul I, anul şcolar 2019-2020 Dezbătut și avizat în CP din data de 06.09.2019 Aprobat în CA din data de 06.09.2019 DIRECTOR, Prof. Vasiloiu Elena-Corina DIRECTOR ADJUNCT, Prof. Bubulincă Maria 1. OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL Activităţ nr. 1258/ 05.09.2019 plan managerial an scolar 2019-2020 director , prof. dafina georgeta scoala gimnaziala nr.1 , matc Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2014-2015(cf. prevederilor Foii de parcurs) Directorul adjunct 8 oct.2014 Plan managerial 2013-2014 PDI Plan managerial 2014-2015 Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2014-2015semestrul 1 Directorul adjunct 8 oct.2014 Plan managerial 2014-2015semestrul 1 Plan managerial

Comisii metodice - Școala Bezdea

Dosar PSI - scoli Didactic

Comisia orar si serviciu pe scoala . 9.09.2020. Orar scoala . Hotarare CA Tematica instruirii SSM Tematica instruirii pentru . situatii de urgenta . Aprobarea strategiei de formare continua si formare continua . CA . 12 oct 2020 . PLAN MANAGERIAL Subject Plan managerial pentru anul scolar 2015-2016; Comisia SSM, - responsabil Chirita Mariana Comisia pentru Situaţii de Urgenţă - responsabil Chirita Mariana Comisia de disciplină, Scoala Gimnaziala, Comuna Poienarii-Burchii ca unitate cu personalitate juridica, Secțiunea 1. Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial intern.....27 Secțiunea 2. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică.....32 Secțiunea 3. Comisia de SSM, ISU și asigurarea serviciilor medicale..28 Secțiunea 4 preŞedinte prof. custelcean corina - director. membri - sas ioan, director adjunct - pĂparĂ monica, reprezentant al consiliului profesoral - benyi iuliu, reprezentant al consiliului profesoral - pasc viorel, reprezentant al consiliului local mediaŞ - strava cĂtĂlin, preŞedinte consiliul reprezentativ al pĂrinŢilor - mĂnicĂ lavinia, preŞedinte consiliul reprezentativ.

Comisii - scoalaradovanu

Iurie Raşculiov - director Olga Novojen - director - adjunct pentru instruire şi producție Maria Terenti - director - adjunct pentru instruire și educație Serghei Vîsoţchii - director - adjunct în probleme de gospodărie Galina Grumeza - șef de secție pentru asigurarea calității; Alexandru Rusu - șef secție practic Comisia PSI ( pentru prevenirea iș stingerea incendiilor) Decizie Plan managerial Proceduri specifice Prezentarea sistemului de apărare împotriva incendiilor Procese verbale de instruire Date despre verificarea instinctoarelor Procedurile PSI sunt cunoscute de către elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar i nedidactic - procese. Septembrie 2018 Plan managerial 5. Elaborarea graficului și a tematicii Consiliului de Management C SSM Director Resp. atribuții PM, PSI Cadre didactice Legislație Septembrie Comisia de inventariere Director Contabil Mijoace fixe Obiecte de inventa implicarea cadrelor didactice, în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi Comisia SSM, - responsabil Popescu Florentin

PLAN OPERAŢIONAL. An şcolar 2020-2021. Păuliş Rapoartele de analiză ale catedrelor - Director Octombrie 2020 Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial anterior asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii. Legislaţia în vigoare Conform bugetului aprobat. Director, responsabil comisia SSM Permanent Prevenirea şi. - Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 - Planul operațional pentru anul școlar 2019-2020 - Organigrama școlii - Componența comisiilor. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU ȘCOALA GIMNAZIAL Plan managerial Plan operational Organigrama Orarul §colii Loc. Bascov, Str. Nr.126, Cod postal: 117045, Telefon/Fax: (+40248) 270.668 Instructaj SSM si PSI; instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM/PSI; Comisia pentru curriculum CEAC Diriginÿii DIRECTOR Responsabili comisii Comisia pen tr

Plan managerial 2016-2017 - scoalamodelu2

Comisia de Monitorizare coordonează procesul de actualizare și evaluare a obiectivelor și activităților, la nivelul entității publice. Share Tags: administratia publica ce obiective are controlul intern city manager controlul intern in primarii functionari legea 400/2015 legislatie specifica obiective control intern managerial obiective. CEAC ³ Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii SSM ³ Securitatea şi Sănătatea în Muncă PSI ³ Prevenirea şi Stingerea Incendiilor ROI ³ Regulament de ordine interna. Plan managerial al Inspectoratului Școlar Județean DOLJ.

Activitatea SSM [ Citeste ] PO-43-Instruiri SSM [ Citeste ] PO-45-Promovare [ Citeste ] PO-46-Demisie [ Citeste ] PO-47-Post vacant [ Citeste ] PO-48-Contract perioada determinata [ Citeste ] PO-49-Venituri proprii [ Citeste ] PO-50-Organizarea casieriei [ Citeste ] PO-51-Alocarea numerelor formularelor contabile [ Citeste ] PO-52-Gestionare. PLAN OPERATIONAL 2018-2019. 2 Scoala Gimnaziala Iosif Gabrea Valeni acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar prin promovarea unui management institutional performant Respectarea de catre toti participantii la actul educational a procedurilor SSM si PSI din legislatia in vigoare Şcoala Gimnaziala Brădeanu asigură condiţii optime pentru educaţia elevilor din comuna Brădeanu și coordonează activitatea celorlalte 5 unităţi de învăţământ ale comunei: Şcoala Gimnazială Bradeanu, GPN Brădeanu Şcoala Gimnazială Smârdan, GPN Smardan si Şcoala Primară si GPN Mitropolia. Directorul unităţii de învăţământ este prof. Cotoroi Mariana Comisia de control managerial intern..14 Comisia pentru curriculum..15 Coordonator proiecte şi programe educative..16 Comisia pentru proiecte şi programe educative Comisia pt SSM şi SU. management de la nivelul spitalului şi, totodat ă, s ă acopere principalele activit ăţ i de management a şa cum sunt ele prezentate în titlul referitor la spitale, din pachetul legislativ de reform ă a sistemului sanitar. Cursul este structurat în 7 module de câte 2 zile, cuprinzând atât aspecte teoretice

Comisia dezvoltare profesionala si formare continua Septembrie 17-30 IX.2014 - Verificarea modului de realizare a documentelor proiective director Raport activitate 2011-2012, analiza SWOT, Plan managerial, program de activitati, sarcini membri, centralizator formare cadre didactice, documente specifice Octombrie - Realizarea ofertei de formar ministerul educaȚiei naȚionale Și cercetĂrii ȘtiinȚifice inspetoratul Șolar judeȚean gorj Școala gimnazialĂ sfÂntul nicolae'' strada 11 iunie 1848, nr. 56, cod 210112 târgu-jiu, jud. gorj *Comisia constituită, la nivelul Şcolii Gimnaziale Grigore Moisil, Năvodari: 78. Nr. 141 H / 30.04.2015: Procedura de arhivareP.O. 75 *Şefii de compartiment/ comisie*Persoana desemnată cu gestionarea arhivei şcolii, prin decizie aprobată de director şi Cosiliul de Administraţie: *Comisia de selecţionare: *Directorul: 79. Nr #CSOActionMoldova #DezvoltareRegionala #EU4CivilSocietyMD #EU4Moldova #MLPS 1 septembrie în pandemie activități admitere carantină. condiții COVID echipa elevii gimnaziu Gimnaziul implementarea instituțiile INTERNATIONAL legislației marculesti Modelul Moldova Mărculești online pilot Poliție polițist profesional profesor scoala.

Raport SCIM – Scoala Gimnaziala Boldu

Plan managerial 2016-2017 Semestrul 1 - scoalamodelu2

ACTIVITATEA MANAGERIAL . Realizarea documentelor de proiectare managerial. - Baza conceptual . n anul colar 2015-2016, la Liceul Teoretic Constantin Brtescu Isaccea activitatea. Oferta Ma bucur daca am reusit sa va fiu de folos in vreun fel. Mizez pe sprijinul dumneavoastra in sustinerea paginii cu comentarii si eventual cu documente.Daca doriti sa va numarati printre utilizatorii (409 pina in data de 18/08/2009) a caror adresa se afla in baza mea de date care primesc avertizari pe email i Plan Cadru, curricula, baza didactico-materială a şcolii 3.6 Organizarea unor dezbateri tematice în cadrul comisiilor metodice pe teme legate de calitate, autoevaluare, evaluare, implicarea părinţilor, Şcoala altfel, SSM, PSI, etc. 21.11.2014-sem I 24.04.2015-sem II Raportul şefilor comisilor metodice la sfârşit de semestr

Decizii | Scoala gimnaziala nr 1 Dascalu

- 2008 - 2012 : Membru in comisia de asistenta medicala, protectia muncii si PSI - 2009 - 2012 : Responsabila Comisiei de orientare şcolară şi profesională - 2010 - 2012 : Responsabila Comisiei de elaborare al Regulamentului intern al şcoli Liceul Tehnologic Vladia organizează marți, 04.06.2019, ora 13.00, dezbaterea educaţională cu tema Educaţia ne uneşte, având în vedere viziunea MEN asupra viitorului educaţiei din România Situatie ,un.tatea intocmeste Plan de Paza care dewne dupa de Responsabil: Directorul scolii,Con5iIiuI de Administratie . Comisia de SSM,Comisia comisiei de control intern managerial , administratori financiari. 1. dug. n. MANALA PAZ LA Prof. 01.102019/1201.2020 07.052014 01.10101 Organigrama. Aprobat in Consiliul de administratie din data de 21.09.2018. privind organizarea activităţilor cadrelor didactice în comisii metodice. Consiliul de Administraţie al şcolii din data de 20.09.2018 decide: Art. 1. Activitatea metodică a cadrelor didactice în anul şcolar 2018-2019 se desfăşoară în comisiile metodice, Art. 2

Plan Managerial Pentru Anul Şcolar 2017-2018 « Şcoala

PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATĂ LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016, SEMESTRUL I CUPRINS 1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ plan de îmbunătăţire. 1.2 Analiza activitatii desfasurate de conducerea unitatii . Raport privind starea și calitatea învățământului. An școlar 2015-2016, sem. Comisia SSM, - responsabil. Şcoala Gimnazială,Sat Poseştii Pămînteni,Comuna Poseşti Nr. FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (Conform Anexei 2 la OMECTS nr.6143/01.11.2011 și revizuită conform Anexei 1 la OMEN nr.3597/18.06.2014)

Noul nume al bolii este Coronavirus Disease 2019 , care se traduce Boală coronavirus 2019 (abreviere: COVID-19). În particula COVID ' CO ' desemnează corona, ' VI ' desemnează virus, iar ' D ' - disease (boală). Anterior, boala era numită noul coronavirus - 2019 sau 2019-nCoV. Există mai multe tipuri. Scoala Postliceală 45 45 100 - - - AN I 24 24 100 - - - AN II 21 21 100 - - - TOTAL GENERAL 453 307 67,77 57 15,84 89 16,39 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 D. IX X XI XII al IX P X P XI P Seral IX S X S XI S S S ă I I AL Nr. Elevi Promovaț Strategia CEAC 2018-2022. 1. 6523/12.10.2018 STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 2018 - 2022. 2. Pag 2 din 27 Nimic nu le dăruieşti oamenilor, dacă nu te dăruieşti pe tine. (Axel Munthe) CAPITOLUL 1: INTRODUCERE Viziunea Şcolii: 3 Scoala Primara Angels Str. Cerceluș, Nr. 4 Paulesti, Prahova Telefon: 0725548719 Fax: 0244224675 Telefon secretariat: 024422467 Plan de îmbunătăţire; Manual de proceduri; Comisia CEAC a prezentat pe scurt RAEI in CP apoi l-a afisat la avizier. Chestionarele de satisfactie au fost completatwe, centralizate şi interpretate. Comisia SCIM a avut ca scop implementarea controlului intern asupra activităţii şi utilizării fondurilor instituţiei Decizii 2018 - 2019. Cod de etică CNCC. Diagrama GANTT a activității manageriale an școlar 2018 - 2019. Organigramă 2018 - 2019. Graficul de monitorizare și control al directorilor. Decizie colectivului de lucru ROF și RI