Home

Secretariat uaic litere

Prima pagină | Facultatea de Drept din Iași

În atenția tuturor studenților Facultății de Litere. Vă reamintesc faptul că, pe 21.02.21, se încheie intervalul în care puteți Completa și trimite (prin șefii de grupă sau individual, după caz) la dpop@uaic.roFișele de înscriere semestrială; Completa și trimite la dpop@uaic.roCererile de reînmatriculare; Completa și trimite titularilor de discipline Cererile de refacere a. Orarul disciplinei Educație fizică, profesor Alexandra Cabulcă (varianta actualizată) Limba și literatura română. Literatură universală și comparată. Jurnalism. master Lingvistică generală și românească. master Literatură română și hermeneutică literară. Limba și literatura franceză, licență și master Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997. Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior. vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor trimite dosare specifice la adresa de email letters@uaic.ro (fișier pdf cu denumirea nume.prenume ), în perioada 24.05.2021 - 15.06.2021 Studii universitare de masterat: 2 ani. Lingvistică generală şi românească. Literatură română şi hermeneutică literară. Limbă, literatură şi civilizaţie românească (la acest masterat nu se organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2013/2014) Literatură universală şi comparată. Studii americane

Facultatea de Liter

  1. De ce la noi. Pentru că Facultatea de Litere din Iaşi colaborează, în cadrul unor Programe internaționale de tip ERASMUS+, cu peste 50 de universități din toată lumea, ai toate şansele să studiezi sau să desfășori un stagiu de practică în străinătate, ca bursier UAIC, pentru cel puțin un semestru
  2. Coordonează activitatea de secretariat de la nivelul universităţii şi a facultăţilor; Secretariatul General al Universităţii are ca atribuţii principale următoarele: întocmirea regulamentelor, metodologiilor, statisticilor pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, organizarea examenelor de admitere şi.
  3. istrativ. • Marcel Mițoi - ad
  4. E-mail: cristina.tuca@uaic.ro. Activități: Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, INFORMATICĂ, LITERE, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, MATEMATICĂ, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ. IMPORTANT! Absolvenţi din promoţiile mai vechi de 7 ani
  5. Examene licență și disertație, sesiunea iunie 2020. Înscrierea pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor, pentru sesiunea iunie 2020 (licență și masterat), se desfășoară exclusiv online și presupune două etape: Trimiterea lucrării (acolo unde este cazul, în funcție de programul de studiu) până la data și prin.
  6. Secretariat Senat: Diana APARASCHIVEI E-mail: diana.aparaschivei@uaic.ro. Tel.+40 0232 201167. Comisiile de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaș

Cont IBAN: RO22 RNCB0076010452620 300 ( contul IBAN al Facultății de Litere) BANCA: BCR SECTOR 5. Explicaţia: Taxă studiu la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student /Facultatea de Litere /Anul de studiu . Dovada plății (chitanța sau confirmarea de plată, în cazul plății online) trebuie adusă la secretariat B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI Secretariat cursuri IF: +40 232 201058 +40 232 201158 Fax: +40 232 201858 Secretariat cursuri IFR: +40 232 20127 Admitere Master - Admitere 2021 - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cautare... Licență. Master. Doctorat. Filiale. Filiala Focșani. Filiala Botoșani. Conversie joi 01 iul 2021 (Publicat/Actualizat) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Facultatea de Drept EXAMEN DE LICENŢĂ - Proba scrisă SESIUNEA IUNIE 2021 ANUNȚ CONTESTAŢII Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (28 iunie 2021, ora 15.30). Pentru contestaţii se va utiliza Contact Telefon: 0232 20 1023 E-mail:doctorat@uaic.ro Fax: 0232 20 1201 Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi Corp A , Rectorat, etaj II Prezentare Rolul Biroului pentru Studiile Universitare de Doctorat este de a iniţia, sprijini şi promova activităţile care susţin buna desfăşurare a studiilor de doctorat în UAIC. Începând cu anul universitar 2005/2006

Expoziții de artă sacră, Iași, 15 iunie- 30 septembrie 2021. Expoziția de icoane, ilustrații, miniaturi și obiecte restaurate Artă și credință, Ed. a IX-a, Sala de Consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, Iași, 14 iunie- 30 septembrie 2021Expoziția de icoane și miniaturi Tradiție și contemporaneitate, Ed. a II-a, Holul. 1. Acces: https://elearning.law.uaic.ro - ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ LICENŢĂ şi CURSURI CU FRECVENŢĂ (ZI LICENŢĂ ŞI ZI MASTER).. 2. Listă studenţi pentru care nu este inregistrată o adresă e-mail (nu a fost completată pe fişa de inscriere la admitere, nu s-a înţeles ce a fost scris etc) LISTĂ STUDENŢI FĂRĂ EMAIL ÎNREGISTRAT CARE TREBUIE SĂ TRIMITĂ UN EMAIL DE PE. Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (30 iunie 2021, ora 15.00). Contestațiile se pot trimite prin email la adresa secretariatzi.drept@uaic.ro, semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare. Prin contestația la rezultate se poat Aici a fost obţinut primul titlu de doctor conferit vreodată în România: i-a fost acordat în iunie 1905, la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, nucleul de constituire a Universităţii şi din care s-au desprins actualele Facultăţi de Litere şi de Filozofie, lui Ion Petrovici, ulterior o personalitate. Facultatea de Informatică şi Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi organizează, în perioada 30 august - 12 septembrie 2021, şcoala de vară gratuită. De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT

Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9-15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură Evenimente Facultatea de drept Iasi. Centrul Robertianum al Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași vă invită să participați la cea de a treia ediție a Conferinţei Drept şi Litere, ale cărei lucrări se vor desfăşura în ziua de vineri, 20 noiembrie 2020, cu începere de la orele 9.45 în mediul online pe platform webex la următoarea pagină de internet Adriana Neagu este absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea Engleză-Română, promoţia 1989. Între 1995-1997 a urmat un program de studii master la Universitatea Bergen, Norvegia, unde a obţinut în anul 1997 un MPhil în literatura americană cu disertaţia Texts and Selves in the.

Orar Facultatea de Liter

May 27, 2021 Bogdan. Simona Popescu şi studenţii ei de la cursurile de Scriere creatoare. vă invită. sîmbătă 29 mai 2021, de la orele 18.00. la Maratonul de proză - LITERE, București (ediția a II-a) - on-line (prin Google Meet) Invitaţi speciali: Romulus Bucur, Cecilia Ștefănescu, Gruia Dragomir, Marin Mălaicu-Hondrari, Florin. FACULTATEA DE LITERE. INFORMATII BURSE SOCIALE / MEDICALE - ANUL UNIVERSITAR 2010-2011, semestrul I. Cuantumul salariului de baz minim brut pe ar ce se ia n calcul la acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2010-2011 a fost stabilit la suma de 600 lei / lun , conform HG 1.051 / 12.09.2010, publicat n M.O.R. partea I nr. 649 / 12.09.2010 Search for: Search Button RO; EN; Acas Carol I, nr. 11 Iași, România 700506 Tel: +40 232 201 114 E-mail: ftrc@uaic.ro Web :www.ftrc.uaic.ro Articole recente Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2021 - după confirmarea locurilo Hotararea Senatului UAIC nr. 30/27.05.2021 PROGRAMAREA restantelor si maririlor de nota, din sesiunea 14-20 iunie 2021 Programarea examenelor şi colocviilor din sesiunea 31 mai - 13 iunie 202

Nume de utilizator în formatul matricol@feaa.uaic.ro (in cazul nostru, 310440601RSL181158@feaa.uaic.ro) Parola: Primele două litere din numele de familie, prima fiind majusculă (fără diacritice! Facultatea de Litere. Facultatea de Litere este una din cele mai mari și prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai și Europa de Est. Prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile limbă şi literatură, limbi moderne aplicate și studii culturale Suma minimă acceptată de plată este de 50 lei; Restituirea sumelor plătite se face prin depunerea unei cereri la Direcţia Financiar Contabil Explicaţii pentru conectarea studenţilor la aplicaţia Blackboard. Facultatea noastră foloseşte aplicaţia BlackBoard Academic Suite şi, prin urmare, invităm studenţii de la forma de învăţământ la distanţă (ID), să o acceseze la adresa: Utilizatorii se vor loga apăsând butonul User Login. Atenţie: La acţionarea.

TEME PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ - AN UNIV. 2018-2019. Tipărire. Email. Detalii. Publicat: 25 Octombrie 2018. 25 Octombrie 2018. Ultima actualizare: 01 Noiembrie 2018. 01 Noiembrie 2018. Teme lucrare de licență, 2018-2019 Noaptea Muzeelor la UAIC, ediția 2021. Programare Online Secretariat. 26 mai 2021 - Laboratorul de istorie urbană. Facultatea de Istorie. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. istorie@uaic.ro

Facultatea de Litere - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Litere Facultatea de Matematicä qeoqrafie@uaic.ro www.qeo.ualc.ro . CUZ,¥ de si /-ECïÙR-) Birout Executiw al în as ccaca( al Facultätii de Geografie si Geologie - perioada 2020-2024 - Promovarea unor servicii administrative si de secretariat de calitate, care sã asigure informarea si solutionarea operativä a. atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cu cel mult doi ani înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă), a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare.

Acum poți plăti online taxele de la UAIC. Fie că este vorba de taxe de școlaritate sau de cazare (în viitor), acum poți folosind un card bancar să plătești rapid taxele online, evitând cozile sau drumurile până la banc Consiliul ştiinţific consultativ. Vasile ASANDEI, Director general,Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (inlocuitor Director Comunicare, Inovare şi Cooperare Externă Gabriela MACOVEIU). Prof.univ.dr. Corneliu IAŢU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu SOITU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bogdan CONSTANTINOVICI Telefon: 0232-201153, e-mail: bogdan@uaic.ro, cabinet: A 120, corpul A Secretariat - Cabinet: A 122, Corpul A Secretar Şef: Doina POPESCU, telefon: 0232-201206, cabinet: A. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ Excelență în Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Cazare an universitar 2021 / 2022 Facultatea de Liter

ADMITERE septembrie 2021 Programul de înscriere si conţinutul dosarului de înscriere la admitere (afişat: 20.07.2021) Număr de locuri admitere Fişa de înscriere (actualizat:23.07.2021) Tematica si bibliografie Conducători de Doctorat şi domeniile de expertiză Programare atestat limbi straine-Doctorat. Metodologia admiterii la studii de doctorat - Citiţi mai departe Articole; Deschidere; Educație; Profesor de la UAIC, contestat de către studenți. Zeci de studenți de la Facultatea de Litere, specializarea Limba română sunt complet nemulțumiți de Conf. Dr. Daniela Doboș care ar avea o atitudine complet superficială la cursuri, fără a le oferi studenților explicații la materia predată sau un suport de curs de pe care aceștia să învețe. Secretariat, Corpul D. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Curs de Istorie Bisericească. 11 mai 2010, orele 14.00. Sala T20 - Facultatea de Teologie Ortodoxă. Expoziţie de pictură. 10 mai 2010- 12 mai 2010, orele 12.00-18.00. Sala S1, Anexa 2, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Turul ghidat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă. 12 mai 2010. 6 declarației este prezentat în Anexa 4. ii. o declarație pe propria răspundere a absolventului, datată și semnată în original, din care să rezulte că este de acord ca lucrarea și codul sursă a programelor să poată fi utilizate în cadrul Facultății de Informatică în scopuri educaționale. În cazul în care există un acord între absolvent și Facultatea de Informatică.

Specializări Facultatea de Liter

REZULTATE SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR Informații actualizate 5.04.2021 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) oferă candidaților, începând cu data d Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice organizează înscrieri la concursul de admitere la studii de licență, sesiunea iulie 2020, în perioada 13 - 24 iulie 2020. In acest an sunt scoase... Anunțuri admitere. Iun 26 2020 CALL CENTER ADMITERE 2021 ADMITERE ONLINE Informaţii Admitere Români de pretutindeni aici Taxa de admitere se plăteşte la orice sucursală BRD din ţară Cont: RO68BRDE240SV89534452400, Cod admitere - 28 pe domeniu de studiu: Cod Facultatea de Istorie, licenţă IF/ZI - 1301 Cod Facultatea de Istorie, Citiţi mai departe

Litere - Admitere Licență - Admitere 2021 - Universitatea

Înscrieri licență & master - admitere iulie 2021. În perioada 01-21 iulie 2021, te poți înscrie la programele de licență și master organizate de Facultatea de Filosofie. Înscrierile se fac exclusiv online pe platforma admitere.filosofie.unibuc.ro Pentru detalii accesați filosofie.unibuc.ro/admitere. Enter Informatică (RO & EN) Studiile de licenţă sunt organizate în sistem Bologna, având o durată de 3 ani. Programele de studiu sunt concepute în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii, fiind revizuite anual. Studenţii au la dispoziţie un număr mare de cursuri opţionale. Facultatea de INFORMATICĂ 0232 20 10 90. Responsabil eSIMS: Lacramioara Leonte, e-mail: lacra@uaic.ro, tel: 0232 20 11 02, int.2330. Facultatea de ISTORIE 0232 20 10 56. Responsabil eSIMS: an. progr. Magda Gradinariu, tel: 0232 20 10 56. Facultatea de LITERE 0232 20 10 52. Responsabil eSIMS: an. progr Semestrul II, anul universitar 2020-2021 IMPORTANT! Orarul poate suferi modificări. Vă rugăm să-l verificați periodic! Orar Licență Ghid de citire a orarului Educație fizică și sportivă Anul I (actualizat 28.02.2021) Anul II (actualizat 15.02.2021) Anul III (actualizat 13.04.2021) Kinetoterapie și Motricitate Specială Anul I (afișat 11.02.2021) Anul II (actualizat 17.02.2021) Anu

ETAPE COMPLETARE FORMULAR:1. COMPLETAŢI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU LITERE MARI DE TIPAR: NUME, PRENUME, INIŢIALA TATĂLUI, CNP (secretizarea se face prin îndoirea colţului până în zona indicată de vârful săgeţii).2. DUPĂ PRIMIREA ÎNTREBĂRILOR, COMPLETAŢI NUMĂR TEST AFLAT ÎN DREAPTA ZONELOR UNDE COMPLETAŢI RĂSPUNSURILE Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi, continuatoarea facultăţilor de Teologie din Iaşi (1860-1864).. Brosura admitere master iulie 2021.doc. Metodologie admitere Master 2021.pdf UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din Serviciul Didactic si Secretariat - Biroul Studii Doctorale PER LIBERTATEM AD VERITATEM www.uaic.r FEAA - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Iași. 11 hrs ·. Pe 23 aprilie 2021, începând cu ora 9, on-line pe platforma Teams se va desfășura Sesiunea Științifică Studențească, secțiunea Administrație publică, faza locală, la care sunt invitați să participe studenți și masteranzi interesați de domeniul.

Programul in studii europene este interdisciplinar și se adreseaza cu prioritate absolventilor cu licente in domeniile: economie și administrarea afacerilor, administratie publica, drept, știinte politice, istorie, litere, geografie, dar poate fi urmat de orice absolvent al ciclului de studii universitare, cu diploma de licenta, indiferent. On cifre si litere) 9,75 8,12 9,50 9,50 7,62 7,50 7,75 9,37 7,00 8,12 9,12 6,50 7,50 8,50 6,25 Rezultat (promovat/ nepromovat/absent) promovat promovat promovat promovat promovat promovat promovat absent promovat promovat promovat promovat promovat promovat promovat promova

The Facultatea de Litere Department at Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi on Academia.ed Măsuri privind accesul la secretariat - IMPORTANT. 7 iulie 2020. Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE EMAIL, CONFIRMATĂ DE CĂTRE SECRETARIAT (secretariatul va trimite confirmarea care va conţine data şi ora programării pentru soluţionare) Studentii, masteranzii, doctoranzii si personalul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi primesc o reducere 40 % din pretul pe care trebuie sa-l plateasca pentru a se inscrie la examenul de evaluare a cunostintelor intr-o limba straina, dat la Centrul de Limbi Straine si Formare Continua (CLSFC) al Facultatii de Litere de la UAIC

Secretariatul General al Universităţii - Universitatea

Primele două litere din numele de familie, prima fiind majusculă Po Exceptie: studenţii înmatriculaţi în anul 1 la licenţă şi master pe locuri rezervate cetăţenilor Republicii Moldova au ca parola de doua ori numarul grupei (studii de licenţă) şi, respectiv, numărul matricol complet cu majuscule (studii de master). apoi ultimele două cifre din CN STEAGUL ANIVERSAR AL UNIVERSITĂŢII AL.I.CUZA IAŞI PE ACOPERIŞUL LUMII, EVEREST 8850m - HIMALAYA, Expediţie dedicată împlinirii a 150 ani de la înfiinţarea Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. SEPTEMBRIE. Geology of Natural Systems - Geo Iaşi 2010, Simpozion Internaţional, (1-4 septembrie

Colegiul National "Carol I"

Fax: + 40 (232) 201313 E-mail: contact@chem.uaic.ro; secretariat@chem.uaic.ro, Concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2021-2025, Programarea examenelor şi colocviilor din sesiunea 18-31 ianuarie 2021, Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, Stagii de cercetare oferite masteranzilor si doctoranzilor oferite de. Potrivit calendarului alegerilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi de pe 16 ianuarie pana pe 18 ianuarie a.c. fiecare dintre cele 15 facultati va organiza Adunari generale ale studentilor in care acestia isi vor alege reprezentantii in Consiliile Facultatilor (CF) si in Senat Știinte Economice și Administrație Publică Secretariat 1 Știinte Economice și Administrație Publică/ Litere/Comunicare/ Limbi Moderne Resurse Umane 2 Relații Internaționale Transporturi 2 Drept Juridic - 1

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.www.fonduri-ue.ro Petrovanu Magda (born: 27 th December 1923, Iaşi; deceased: 22 nd August 2008, Iaşi) - chemist, university professor and Romanian inventor. Together with Professor I. Zugrăvescu, she is founder of the field of ciclimoniu-ilide. She attended primary school in Iasi at the Notre Dame de Sion College and she was a student at the Faculty of Sciences, Department of Physics and Chemistry. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi. A. Abdallah 3 people. Accounting 35 people | 5 documents. Accounting, Business Informatics and Statistics 21 people | 65 documents. Accounting, Business Information Systems and Statistics 13 people | 21 documents. Adfadf 1 person Facultatea de Litere. Facultatea de Litere din Bacau ofera trei specializari foarte atractive: Limba si literatura, Stiinte ale comunicarii si Limbi moderne aplicate www.admitere.ub.ro. Facultatea de Stiinte. Facultatea de Stiinte reuneste specializari de top: Matematica, Informatica, Biologie, Stiinta Mediului si Stiinte ale Educatiei

Video: Administrativ - Facultatea de Liter

UVT - Facultatea de Fizică

Alegeri ianuarie 2020: Alegerea reprezentaților studenților în structurile de conducere ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaș Serviciul Didactic si Secretariat - Biroul Studii Doctorale PER LIBERTATEM AD VERITATEM www.uaic.ro TAXELE DE ÎNSCRIERE SCOLARIZARE PENTRUDOCTORAT ANU UNIVERSITAR 2016 / 2017 Facultatea Biologie Chimie Drept FEAA Filosofie Fizicä Geografie si Geologie Informaticä Istorie Litere Matematicä Psihologie Stiinte ale Educatiei Teologie Ortodox Created Date: 7/28/2021 9:52:44 A

Biroul Acte de Studii - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza

Personal didactic asociat al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport Anul universitar 2020-20211. Agapii Eugeniu - conferențiar univ. - Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău2. Chelariu Liliana - kinetoterapeut - Spitalul Clinic de Recuperare Iași3. Chirica Valeriu Aurelian Au fost create conturi de access pe Portal, calculatoarele din laboratoare și Moodle/Elearning, pentru toți studenţii înmatriculaţi la FEAA (licență și master, la Iași, Piatra Neamț și Bălți) . Toate parolele studențiilor de an mai mare au fost resetate. Toate conturile absolvenților au fost șterse. CUM VĂ PUTEŢI CONECTA

Examene licență și disertație - Facultatea de Liter

Facultatea de Informatică-listele finale aici Facultatea de Istorie-listele finale pentru studii universitare de licenţă aici şi master aici Facultatea de Litere-listele finale aici Facultatea de Matematică - listele sunt afişate la secretariat, nr. tel.0232 20 10 60 Facultatea de Litere. Facultatea de Științe și Mediu. Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice. Facultatea de Medicină și Farmacie. Facultatea de Arte. Facultatea Transfrontalier

Senatul - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iaș

Modulul psihopedagogic. Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Ordinul nr. 4129/2018 privind modificarea și completarea anexei la. Fac. de litere , UAIC, AUF Fac. de litere, UAIC, Iaşi, România Iaşi, 30-31 mars 2012, 46 Istrate, Costel 2011 Longitudinal variation in the relationship between accounting and taxation in Romania, after 1990 Vth International Conference Globalization and Higher FEAA, UAIC, Iaşi Istrate, Costel Universitate Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I, sesiunea 2021, la centrul nostru de perfecţionare. Detalii. Creat: Joi, 24 Iunie 2021 16:19. Scris de Insp. Corina Mirescu Universitatea Alexandru loan Cuza Facultatea de Matematicä Forma de învätämânt: cu frecventä Specializarea: Maternaticä din lasi Examen de licent Prezentare. Studiul medicinei la Universitatea Dunărea de Jos a început la sfârșitul anilor '90 odată cu înființarea specializării kinetoterapie și a specializării de asistență medicală. Coroborarea dintre tradiția medicală din această zonă și mediul academic, a avut ca rezultat fondarea Facultății de Medicină în.

Taxe de școlarizare - Facultatea de Liter

În 1884, la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din Iași s-a înființat o Catedră, destul de compozită, de Istorie Antică, Epigrafie și Geografie, care a reprezentat o primă mențiune asupra introducerii geografiei în învățământul superior românesc. Ca titular al aceste 1 Str. General Berthelot 16, 700483 IAŞI, ROMÂNIA Tel.: +40-232-201090, fax: +40-232-201490 e-mail secretariat Şcoală Doctorală: lavinia.piriu@info.uaic.r Universitatea Alexandru loan Cuza din lasi Facultatea de Matematicä Forma de învãtämânt: cu frecventä Specializarea: Matematicä informatic Universitatea Alexandru loan Cuza din lasi Facultatea de Matematicä Forma de învätämânt: cu frecventä Specializarea: Matematici aplicate - în limba englez

Specializări Facultatea de Drept din Iaș

Cea de 156-a aniversare a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a stat sub semnul expansiunii peste granițe. Dacă în 1835, Academia Mihăileană cuprindea trei facultăți, astăzi universitatea noastră are 15 facultăți, 2 departamente interdisciplinare și un Centru de Studii Europene. Dacă la 16 octombrie 1927, cu prilejul solemnității deschiderii anului universitar. Susținere teză în ședință publică - Robea Mădălina-Andreea - 08.09.2021 . La data de 8 SEPTEMBRIE 2021, orele 10,00, doamna ROBEA V. MĂDĂLINA - ANDREEA va susţine, în şedinţă publică on-line, folosind platforma Microsoft Teams, teza de doctorat cu titlul STUDII[ Salut, as vrea sa dau la facultatea de litere la Iași(Uaic) pe secțiunea traducători-interpreți, engleza-germana. Engleza o cunosc destul de bine nu am probleme iar germana nu am studiat absolut deloc. Nu inteleg chestia asta cu specializare A si specializare B. Va rog sa imi explice si mie cineva Hei! La germană te poate lua și de la 0 în mod sigur În anul universitar 2015-2016, Facultatea de Litere și Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, oferă studenților universității și personalului din biblioteci oportunitatea de a participa la cursul facultativ de Introducere în științele informării și documentării 2020-2021. Contract de studii nivel licenţă CU FRECVENŢĂ 2020-2021. Contract de studii nivel licenţă CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2020-2021. Contract de studii nivel licenţă ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 2020-2021. Declarație de date 2020. 2019-2020. Contract de studii nivel licenţă CU FRECVENŢĂ 2019-2020

Admitere Master - Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru

Secretariat Alexandra Galusca. Consiliu Departament Conf. dr. Ştefan Boncu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Conf. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Facultatea de Drept Prof. dr. Adriana Zaiţ, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Prof. dr. George Poede, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politic Facultatea oferă un program de studii principal cu durata de 4 ani (atât la învăţământ cu frecvenţă cât şi la învăţământ la distanţă), conducând la obţinerea licenţei în drept. De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat: Instituţii de drept privat, Stiinţe penale şi criminalistică, Dreptul european şi. Facultatea De Litere Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iași Cursuri De Limbi Straine Organizate De Uaic. meniul de mai sus sau butonul de căutare pentru a găsi toate informațiile de care ai nevoie modificare program secretariat începând cu 1 noiembrie 2020 secretariatul facultății de limbi și literaturi străine va.

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.Istoric o 1897 -primul curs de sociologie la Iași (Profesor Constantin Leonardescu, Facultatea de Litere și Filosofie) o 1910 -înființarea catedrei de Sociologie, etică, istoria filosofiei vechi, Facultatea de Litere și Filosofie (1910 -1920: Dimitrie Gusti [sociologia militans]; 1920 -1940: Petr Planificare EVP online an univ. 2020-2021, ciclul Licenta. Sustinerea EValuarilor pe Parcurs se desfasoara online, in aplicatia elearning.FEAA, din locatii care detin conexiune Internet, externe si/sau interne facultatii.. D isciplinele au orar preferential afisat in fisa /calendarul disciplinei sau in Planificarea EVP online Admitere Licență Iulie 2020. Facultatea de Matematică și Informatică a decis că în semestrul I, anul universitar 2020-2021, toate activitățile didactice se vor desfășura în sistem online. Decizia facultății a fost validată de Consiliul de Administrație al Universității din București din data de 14.09.2020 recrutam cariere recrutare student locuri de munca ellipse cariera cv scrisoare de intentie job joburi scrisoare studenti model sfaturi meserii munca universitate burse test de recrutare marketing promovare quizz test proces de recrutare exemple interviu contract de munca salariu companie scrisoarea intentie exemplu vanzari director de vanzari.