Home

Procese geomorfologice relief glaciar

Relieful glaciar. 12.9.1. Procesele de eroziune glaciară. Eroziunea glaciară este re alizată prin intermediul a două procese majore: exaraţia (uzura. glaciară, la care se poate adăuga şi. Relief glaciar Sari la navigare sunt formate prin eroziune glaciară și procese periglaciare. Pot prezenta părți mai joase numite șei de transfluență (prin care masa de gheață din interiorul unui circ cu poziție altimetrica mai mare, poate sa debușeze într-un circ vecin, situat mai jos) și parți mai înalte - ace, piramide. Cea mai mare parte a studiilor geomorfologice fie neagă prezenţa reliefului glaciar, fie nu iau în discuţie Munţii Leaota atunci când se pune problema formelor de relief glaciar din România. Cea dintâi consemnare argumentată asupra reliefului glaciar în această unitate montană îi aparţine lui Eugen Nedelcu (1964, p. 125) Diverse procese geomorfologice domină la diverse scări spațiale și temporale. Pentru a categorisi relieful la diverse scări, unii geomorfologi folosesc următoarea taxonomie: 1. Continent, bazin oceanic, zonă climatică (~10,000,000 km2) 2. Shields, d.ex. Baltic shield sau lanț muntos (~1.000.000 km2) 3. Mare izolată, Sahel (~100.000. Procese geomorfologice. Astăzi, studiul geomorfologiei este împărțit în studiul diferitelor procese geomorfologice. Majoritatea acestor procese sunt considerate a fi interconectate și sunt ușor de observat și măsurat cu tehnologia modernă. Procesele individuale sunt considerate fie erozionale, depozitare sau ambele

(PDF) Geomorfologie - Relieful glacia

 1. 2.Relief glaciar -gheata -zapada -eroziune -acumulare -nivatie -vai glaciare -circuri -morene -fiorduri -campii fluvio-glaciare (C.Germano-Polona) 3.Relief petrografic (carstic) -schimbari termice -apa de infiltratie -gheata -procese tectonice -eroziune -acumulare subterana -exocarst (lapiez, dolina, orgi, uvale, polii) -endocarst (pesteri.
 2. Forme de relief glaciar din Romania Cele mai importante forme de relief glaciar se intalnesc in Carpatii Meridionali (muntii cei mai inalti)Drumul National Transfagarasan strabate vaile glaciare Capra (sud) si Balea (nord), fiind cea mai usoara varianta de a admira o vale glaciara cu toate componentele (circ cu lac, custura, vale, morene)
 3. 7 Relieful glaciar şi periglaciar 8 P o s ib ltăţ d ezv a r um în 1 Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea Analiza reliefului şi a componentelor de mediu, studii de geografie fizică și geografice complexe, studii de geomorfologie, organizarea şi amenajarea zonelor alpine şi subalpine, riscuri geomorfologice, relief şi valorificarea lu
 4. a aparitia formelor de relief: - Geomorfologia eroziunii normale- legate de modificarile aduse de apa curgatoare. -Geomorfologia eroziunii accidentale- toti ceilalti agenti, care au o actiune mai izolata. 3) Legaturile geomorfo cu alte stiinte. 4) Etape de studiu geomorfo: 1. Etapa studiului preli
 5. Acest referat descrie Procese Geomorfologice Actuale in Tara Noastra. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte..
 6. - Ambele unități prezintă relief glaciar la peste 2000 m. - În ambele unități se manifestă procese geomorfologice specifice, precum avalanșele, prăbușile, rostogolirile de roci, dezagregarea prin îngheț-dezgheț, eroziunea eoliană. Șterger

Relief glaciar - Wikipedi

Procese geomorfologice actuale. În toate anotimpurile, efectele cele mai mari se resimt la bordura masivului, unde procesele sunt acţionate şi de gravitaţie. Activitatea destructivă a agenţilor externi face din diferite colţuri locuri de nerecunoscut de la un an la altul Agenti si procese geomorfologice. Lectii Geografie. Relieful terestru se afla sub actiunea agentilor interni si externi (morfogenetici). Agentii actioneaza asupra reliefului prin intermediul proceselor geomorfologice Primele două procese nu se manifestă prin forme de relief caracteristice, ci prin îndepărtarea aproape totală a stratului de sol, conducând la apariţia fenomenului de hardpan Harghita,in relief se pastreaza forme de relief de tipul platourilor vulcanice, unele foarte netede, care se mentin in relief la altitudini cuprinse intre 800 si 1000 de metri. Spre periferia ariei vulcanice se pastreaza si forme de relief de tip piemont, asa cum sunt piemonturile din V Calimanilor, sau piemontul din V Muntilor Gurghiu

2. Relieful glaciar 3 2.1 Ghețarii 3 2.2 Procese și forme de relief glaciare 4 2.3 Relief creat de eroziune 4 2.4 Relieful de acumulare 9 2.4.1 Morenele ghețarilor montani 9 3. Relieful glaciar în România 11 3.1 Repartiția reliefului glaciar din Carpații românești și diferențieri regionale 14 Bibliografie 1 Geomorfologie. Diferența de altitudine de mai mult de 1600 m (între 600 m și 2303 m) denotă existența unor condiții și forme variate. Din întregul lanț carpatic oriental, Munții Rodnei păstrează cel mai bine urmele glaciațiunii cuaternare, păstrându-se peisajul tipic al modelării glaciare cu întreaga gamă de forme rezultate. Cele mai importante sunt - factorii genetici (agenŃi - procese - stadiul de evoluŃie), fizionomia şi dimensiunile, vârsta etc. Gruparea pe orice treaptă implică identificarea tipurilor de forme de relief (fluviatil, glaciar, eolian etc.) şi nu diversele forme întâlnite pe Pământ, acestea din urmă putând fi folosite pentru. caracterizat de un relief cu pante domoale, deci, fără potențial în declanșarea unor astfel de procese geomorfologice și, totodată, este sărac în resurse ale subsolului, astfel că terenurile degradate și neproductive ocupă suprafețe mult mai reduse, comparativ cu județul Gorj. Testul 2 I. 1 Ielenicz-M-2004-Geomorfologie-General

Definitie: formele de relief au rezultat in urma proceselor geomorfologice care au ca elemnt comun geneza. Formele de relief sunt grupate in tipuri genetive de relief. 1. Relieful fluviatil - agentul principal este apa curgatoare. Procese: eroziune, transport, acumulare TIPURI SI FORME DE RELIEF. RELIEFUL FLUVIAL . AGENTII MORFOGENETICI PREDOMINANTIPROCESE GEOMORFOLOGICE PREDOMINANTEFORME DE RELIEFLOCALIZARE- Apa raurilor i a fluviilor.Eroziunea fluviala ( laterala si in adancime)- Transport si acumulare fluviala.Vai-terase, lunci-campii aluviale-chei, canione- Forme de modelare ciclica (suprafete de eroziune)-in regiunile temperate cu organisme fluviale. Relieful Glaciar Montan. gheata. In general, desfasurarea lor este conditionata de limita zapezilor vesnice, si variaza intre. 4.500-5.000 m la Ecuator si 1.000-500 la Poli. limitei zapezilor vesnice; proc esele glaciare si formele de relief rezultate sunt l imitate. o zona in alta poarta numele de lim bi de gheata

(PDF) Relieful glaciar din munții Bucegi-Leaota Stefana

 1. Relieful fluvial este acel tip de relief, care s-a format în urma acțiunii apelor curgătoare. Accesând acest material, vei afla care sunt caracteristicile reliefului fluvial și care sunt formele rezultate prin acțiunea agenților externi de modelare. De asemenea, vom identifica împreună princialele areale sunt prezente formele specifice.
 2. Relieful fluvial. De la link-ul de mai jos o să puteți descărca un fișier .kml, pe care dacă îl deschideți în Google Earth, o sa va ducă la o popină. În afară de vizualizare, vă rog să încercați să identificați și alte elemente ale reliefului fluvial, consultând și desenul din manual
 3. C. Precizați și arătați pe harta fizică a lumii regiuni / lanțuri muntoase unde se întâlnește relief glaciar: D. Pentru relieful regiunilor glaciare precizați: a. trei caracteristici ale elementelor climei
 4. Formele glaciare sunt in primul rand rezultatul actiunii inghet-dezghet, dar legate de aceste procese sunt si cele de nivatie, eolizatie sau cele impuse de gravitatie. Actiunea fluviatila, desi nu este un proces periglaciar isi pune de asemea amprenta asupra reliefului. Ca procese geomorfologice in relieful periglaciar se intalnesc urmatoarele
 5. Irimuş, I. A. 2004, Procese geomorfologic. e actuale diferenţiate pe treptele majore de relief. Vol. Perfecţionare continuă.Geografie. Editura asa ărţii de Ştiinţă, luj-Napoca. 3.Formele reliefului baric şi forme de condensare a vaporilor de apă din atmosferă. Principalele forme de relief bar

Identificai :tipul de reliefforma de relief Elementele notate cu cifrele 1,2,3Slide 15Rndul 1 i 2. Identificai formele de relief eolian caracteristice zonelor montane din imaginile de mai jos . Exemplificai tipul de roci pe care apar.Rndul 1Rndul 2Slide 16. Slide 17Rndul 1Rndul 2Identificai tipul de relief din imaginile de mai jos i formele de. RELIEFUL GLACIAR DIN MUNŢII PARÂNG (CARPAȚII MERIDIONALI) cartându-se formele de relief și procesele geomorfologice actuale prin semne convenţionale color [Fig.2]. a proceselor geomorfologice actuale: procese și forme periglaciare, atât de dezagregare (crest

Geomorfologie - Wikipedi

7.1. Procese eoliene generatoare de forme și microforme de relief 7.2. Valorificarea turistică a reliefului eolian 2 expunere, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, studiu de caz expuneri orale, prezentări Power Point, materiale video Bibliografi procese geomorfologice úi a intensit ii acestora. Dintre acestea ne vom referi în special la cele situate la vest de Arvan, în zona dauphinoise preponderent jurasic úi ultra-dauphinoise (secven a triasic ) (bazinele hidrografice Merdenel, Bonrieu) (Fig.3) prezintă forme de relief rezultate din procese geomorfologice. Precizaţi: a. pentru . Fig. A - agentul extern marcat cu . 1 . şi procesul geomorfologic pe care îl produce, formele de relief marcate cu . 2. şi . 3; b. pentru . Fig. B - tipurile de eroziune fluvială în punctele marcate cu . 1. şi . 2, procesul geomorfologic care se. dintre procesele geomorfologice actuale şi treptele de relief. Alunecările de teren, relieful pe loess şi nisipuri. Carstul. Relieful glaciar: faze glaciare, localizare, tipuri de forme. Regionarea geomorfologică. Reliefuri de nivelare în România: suprafeŃe şi niveluri de eroziune, glacisuri, pedimente. Relieful structural. Relieful.

Procesele de geomorfologie simplificat

(2004), Procese geomorfologice actuale diferenţiate pe treptele majore de. relief. Vol.Perfecţionare continuă.Geografie. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Disciplina: Geografia umană a României. 1.Repartitia . teritorială populaţ. iei din România. Elemente de conţinut:-Repartitia populatiei pe trepte de altitudin geomorfologice, biologice, pedologice) ori antropice voluntariste, materializate în h r ii vulnerabilit ii teritoriului judetului Mureú la procese geomorfologice (Fig. 3). active, înscrise amfiteatrului de alunecare tardi-glaciar de la Saschiz, Angofa, Daia Rezumat: Geomorfositurile sunt forme de relief sau procese geomorfologice care au căpătat în timp valoare estetică, ştiinţifică, culturală, istorică sau economică, datorită percepţiei umane. Pornind de la definiţia de mai sus, în lucrarea de faţă ne propunem să inventariem şi să evaluăm o parte a geomorfositurilor din masivul Bucegi Relief litoral. Din punctul de vedere al geografiei fizice, litoralul este zona din jurul contactului între mare și uscat, unde se fac simțite simultan : procese de modelare atât ale eroziunii sau depunerii terestre, cât și ale eroziunii și depunerii marine. Relieful litoral este în general format din trei fâșii geomorfologice

universitatea din bucureªti departamentul de învãþãmânt deschis la distanþã prof. univ. dr. florina grecu geomorfologie dinamicã ediþia bucureªti, 200 Tipuri de relief din Carpați (ciclic, glaciar, vulcanic și petrografic) 17. Tipuri de relief din Podișul Moldovei (structural, fluvial și antropic) Ploile torențiale - procese geomorfologice, hidrologice și pedologice asociate 30. Riscuri și hazarde antropogene. Hazardele industriale și hazardele legate de transpor Precizați două procese geomorfologice determinate de existența acestei limite și menționați care dintre imaginile de mai sus le ilustrează. Precizați tipurile genetice de relief și formele asociate prezentate în imaginile marcate cu literele A și C Fenomene și procese geomorfologice . de risc în orizontul local..... 47 Clima, apele, vegetaţia, fauna şi solurile fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi TIC/GIS tipurilor de relief de pe teritoriul țării, detalierea mult mai amplă a unităților și subunitățilo

- Podisul Wisconsin-Minnesota este caracterizat printr-un relief glaciar tipic (morene, sesuri glaciare si fluvio-glaciare, vai glaciare, blocuri eratice); vegetatia este formata din paduri de conifere, de amestec (reg. Wisconsin), silvostepa si stepa; structura litologica impune variate procese geomorfologice actuale: ex. siroirea (badland. Factorii genetici ai reliefului. Releful scoartei terestre este rezultatul unei permanente interactiuni dintre agentii interni si externi. Agentii interni au ca surs a de energie dezintegrarea substan t elor radioactive, c a ldura intern a a P a m a ntului, tensiunile mecanice s i trecerea substan t elor dintr-o stare de agregare i n alta

xv. forme de relief create de procese geomorfologice actuale xvi. platformele montane (peneplenele) xvii. relieful fluvial xviii. hidrografia si potentialul turistic al acesteia xviii.1 geneza apelor subterane minerale si termale xviii.1.1 apele minerale xviii.1.1.1 apele carbogazoase xviii.1.1.2 apele sarate / clorosodice xviii.1.1.3 apele. TEMATICA - pentru examenul de licenţă - iunie 2015. Probleme fundamentale şi speciale Relieful scoarţei terestre - principalele forme majore de relief (continente, bazine oceanice şi marine, munţi, dealuri, podişuri, câmpii) Procese geomorfologice de versant (şiroire, eroziune, prăbuşiri, surpări, curgeri de noroi, alunecări) analize geomorfologice pe baza hărţilor topografice şi geologice preexistente. aplicaţii de teren în scopul recunoaşterii de ansamblu a unor agenţi, procese şi forme de relief rezultate. elaborare de hărţi geomorfologice, verificări de teren pentru validarea acestora. 4

DARKSTAR; NUESTRAS JOYAS. 1- Precioso apartamento en Puerto Marina con vistas; 2- Apartamento en Puerto Marina - Pueblo Marinero; 3- Espectacular Ático en Puerto Marina Benalmáden proiect sisteme informațonale geografice studiu geomorfometric: unități administrativ teritoriale: sighetul marmatiei, rona de jos vadu izei, rona de sus Procese de eroziune si acumulare subterana. Forte specifice rocilor (conglomerate, sisturi). - gravitatia. Prabusiri, alunecari. Sufoziunea- este un process characteristic suprafetelor plane sau usor inclinate, care favorizeaza patrunderea apei prin infiltratie, in urma careia are loc un proces de dislocare a unei particule de roca. Deflatia.

Relief Glaciar - [PPT Powerpoint] - DOCUMENT

 1. 1. Precizați tipul de relief structural din imaginea B, precum și principala formă de relief specifică acestuia. 2. Precizați tipul de rocă din imaginea C, precum și trei procese geomorfologice prin care aceasta s-ar fi putut forma. 3. Denumiți roca pe care s-a format relieful din imaginea D și tipul generic de relief dependent d
 2. Asia are un relief variat, cu forme (munți, podișuri, câmpii) și tipuri de relief (vulcanic, glaciar, carstic, deșertic).. Unitățile majore de relief. Munții, după vechime se împart în munți tineri (Himalaya 8848 m, Caucaz, Hindukuș, Chinei de Sud ș.a) și munți bătrâni (Ural, Gații de Est și Gații de Vest).. Podișurile ocupă suprafețe mari (Podișul Siberiei Centrale.
 3. Tipul genetic de relief prezentat în imaginile de mai sus este: a) carstic; b) deșertic; c) glaciar; d) periglaciar. 30. Solifluxiunea este procesul geomorfologic care poate fi observat în imaginea: a) A; b) B; c) C; d) D. 31. Unul din procesele geomorfologice care favorizează dezvoltarea reliefului din imaginea d
 4. ant - alunecare(2 p); elementele formei de relief: 1 - râpa de desprindere(2 p); 2 - treaptă sau val de alunecare(2 p); 3 - corpul alunecării(2 p); 4 - patul de alunecare(2 p); 5 - fruntea alunecării(2 p); o cauză a declanşării procesului - substratul.

Curs: Procesele geomorfologice (#160213) - Gradu

CV-URI. Marcel MÎNDRESCU Assistant professor at University of Suceava, Department of Geography Phone: +40742051475 Email: marcel.mindrescu@gmail.com, mindrescu@atlas.usv.ro Adress: Department of Geography, University of Suceava, 13rd Universităţii St, Suceava, 720229 RESEARCH TOPICS Mountain Geomorphology Romanian Carpathian Glaciation. 1. relief carstic (cel mai spectaculos) + relief calcaros + relief conglomeratic (chiar şi dolomitic) 2. relief glaciar + relief periglaciar, dar nu împreună. 3. relief vulcanic. 4. relief fluvial. 5. relief eolian. 6. forme active (create de procese geomorfologice actuale) 7. relief litoral. 8. platforme de eroziune Geomorfositurile sunt forme de relief sau procese geomorfologice care au capatat in timp valoare estetica, stiintifica, culturala, istorica sau economica, datorita perceptiei umane. Pornind de la aceasta definitie, in lucrarea de fata ne propunem sa inventariem si sa evaluam geomorfositurile din judetul Neamt

și III (se pot face referiri la procese morfologice/factori genetici, substrat). c. Menționați care dintre imaginile marcate cu cifre de la I la IV prezintă un relief a cărui evoluție este determinată, în mare măsură, de procese geomorfologice desfășurate în bazine de sedimentare active/actuale/de acumulare. 14 punct - 12 Apostoli (mai degraba o forma de relief) - in Hateg - dinozauri (Sanpetru) - Vulcanii Noroiosi (Paclele Mari si Paclele Mici) - in Subcarpati, relief selenar, conuri cu inaltimi de cativa metri, bolborosesc, aduc si apa sarata, lipseste vegetatia, apare doar o planta numita Soberia, sunt formati din argila ce devine vascoasa ce curge pe. Procesele geomorfologice: fizico-chimice (dezagregare, alterare), gravitaţionale (tasare, sufoziune, relieful eolian, relieful glaciar (montan şi de calotă) şi relieful periglaciar. Relieful litoral și fluvio-litoral: procese, forme, evoluţia ţărmurilor, tipuri de ţărm. caractere generale. Tipuri de relief: relieful fluvial.

Referat Procese Geomorfologice Actuale in Tara Noastra

GEOGRAFILIA: Hărți relief Români

Ca procese geomorfologice specifice unității A sunt eroziunea eoliană, cea periglaciară (dezagregarea prin îngheț-dezgheț și formarea grohotișurilor), avalanșele, prăbușirile și rostogolirile de roci, în timp ce în unitatea E apar frecvent alunecările de teren și torențialitatea. de podis si relief glaciar la altitudini de. Aceştia actionează asupra structurilor tectonice create de agenţi interni, prin procese complexe de meteorizare (dezagregare, alterare, dizolvare), eroziune, transport şi acumulare, dând naştere scoarţei de dezagregare şi alterare, apoi reliefului fluvial, glaciar, periglaciar, litoral, eolian, biogen şi antropogen (fig.14) nivelare, piemonturi, relieful glaciar, relieful vulcanic, relieful petrografic, relieful structural, văi carpatice transversale. Procesele geomorfologice actuale diferenţiate pe treptele majore de relief Acest document va este oferit de::: GeoComunitatea :::... http://geografie.freeforums.org/ ¾. Stimate cititor, in acest moment ati intrat in posesia unui. Geomorfositurile sunt forme de relief sau procese geomorfologice care au capatat in timp valoare estetica, stiintifica, culturala, istorica sau economica, datorita perceptiei umane. Pornind de la aceasta definitie, in lucrarea de fata ne propunem sa inventariem si sa evaluam geomorfositurile din judetul Neamt

Procese geomorfologice actuale - Lucrari de geografie

Cele mai importante sunt - factorii genetici (agenti - procese - stadiul de evolutie), fizionomia si dimensiunile, varsta etc. Gruparea pe orice treapta implica identificarea tipurilor de forme de relief (fluviatil, glaciar, eolian etc.) si nu diversele forme intalnite pe Pamant, acestea din urma putand fi folosite pentru exemplificari. glaciar, relieful vulcanic, relieful petrografic, relieful structural, văi carpatice transversale. Procesele geomorfologice actuale diferenţiate pe treptele majore de relief: munţi, podişuri şi dealuri, câmpii Relieful glaciar şi periglaciar. Prelegerea, conversaţia Procese geomorfologice actuale pe teritoriul României. Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, învăţarea prin descoperire Clima: factorii genetici, temperatura aerului, umezeala aerului, nebulozitatea şi durata de strălucire a Soarelu În Europa principalele tipuri de relief sunt: - relieful litoral - relieful fluvial - relieful carstic - relieful vulcanic - relieful glaciar - relieful structural etc.. Relieful major al Europei. Relieful major al Europei cuprinde trei trepte principale (munţi, dealuri şi podişuri, câmpii) fiecare cu mai multe unităţi (şi subunităţi) de relief, cu diferite tipuri şi. Factorii natural isi au originea in componentele naturale majore ale mediului inconjurator (apa, aer, relief etc.). Ei pot actiona prin anumite elemente (apa subterana, banchiza, ghetari montani) sau prin proprietati, fenomene si procese ale acestora (iluminare, radiatie, eroziune, maree, etc.)

Agenti si procese geomorfologice - Materi

 1. Formele de relief ale Saharei includ bazine supeficiale, depresiuni largi de oaze, câmpii acoperite cu nisip, platouri, munţi, straturi de nisip, dune şi erguri (mări de nisip). Cea mai înalta parte a deşertului este o parte din Munţii Koussi, care are 3.415 m inaltime
 2. TIPURI GENERITE DE RELIEF 5.1 Relief Glaciar 5.1.1 Formele De Eroziune 5.1.2 Formele De Acumulare 5.2 Relieful Vulcanic 5.2.1 Forme De Relief 5.2.2 Oas - Gutai - Tibles 5.2.3 Calimani - Gurgiu - Harghita 5.2.4 Muntii Apuseni FORME DE RELIEF CREATE DE PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE 16. PLATFORMELE MONTANE (PENEPLENELE) 17. RELIEFUL FLUVIA
 3. ant îl reprezintă apa sub formă solidă şi se află situat în arealele care îndeplinesc o anumită condiţie de temperatură. Agenţii principali sunt gheaţa (sub diferite forme), zăpada şi procesul de îngheţ - dezgheţ

(PDF) Geomorfologie - Procese de versan

Proiect Relieful Glaciar < Geografie (#292462) RegieLiv

Procesele analizate şi amploarea lor au condus la distingerea a două tipuri diferite de fenomene în funcţie de originea lor geologică sau geomorfologică. Pentru a evidenţia frecvenţa lor, fiecare versant a fost analizat cu ajutorul unor parametri consideraţi stabili în morfodinamică -Caracterizarea unitatilor de relief- Se trateaza limite,formare,structura,relief (inaltimi,forme,subdiviziuni), clima, hidrografie (ape) , vegetatie, soluri . I.GRUPA NORDICA A CARPATILOR ORIENTALI -Carpatii Maramuresului si Bucovinei- Aceasta grupa este partea cea mai nordica a Carpatilor Orientali.In nord s GEOGRAFIE NOTA DE PREZENTARE Programa elaborată pentru examenul de titularizare în învăţământ în funcţia didactică de predare-învăţare, la specialitatea geografie a fost analizată, readaptată şi rearanjată în şedinţa grupului de lucru, iar conţinuturile rezultate au fost discutate şi validate în comisia naţională de.

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE. ETAPA JUDEŢEANĂ - Târgovişte, 3 martie 2012. PROBA TEORETICĂ. CLASA a IX-a. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (15 puncte) 1 Se pot separa: -relief creat prin dezagregare (abrupturi, vrfuri izolate de tip coloane, sfinxi, babe, creste, surplombe), -relief dezvoltat prin dizolvare (lapiezuri, doline, avene n exteriorul unui masiv calcaros i peteri n interior), -relief dezvoltat prin procese de alterare (cpni de zahr, taffoni, blocuri sferoidale, alveole etc.). -relief. Tipuri de relaţii în mediul geografic 19 fie în intervale scurte (cutremure, prăbuşiri de teren, erupţii vulcanice), fie în intervale foarte mari (formarea reliefului glaciar, a solurilor, a mlaştinilor, a continentelor, a bazinelor oceanice etc.). Derularea efectelor în timp poate avea loc şi în cazul activităţilor umane Peisaje și forme de relief geomorfologice asociate proceselor hidrotermale. EurLex-2 Geomorphologische Landschaften und Landformen , die im Zusammenhang mit vulkanischen Vorgängen entstanden sind, bei denen Magma und damit verbundene Gase durch die Erdkruste dringen, an die Erdoberfläche gepresst und in die Atmosphäre geschleudert werden

O sinteză a campaniilor 2011-2013 more. by cosac marian, george muratoreanu, and Loredana Nita. Since its inception, the Romanian archaeological school of the Palaeolithic maintained the interpretation of archaeological layers through the lenses of the geomorphological data as an objective Se deosebesc mai multe tipuri de relaţii, principalele dintre ele avînd caracter spaţial, temporal, cauzal, static, dinamico-evolutiv ş\ funcţional. Analizează fig 4 1 Argumentează prin exemple concrete relaţiile dintre componentele mediului geografic. Relaţiile spaţiale [teritoriale) Acest tip de relaţii are loc pe teritorii cu.